Číselník zemí (CZEM)

 

Číselník zemí (CZEM) byl vydán s účinností od 1. ledna 2004 sdělením Českého statistického úřadu č. 489/2003 Sb. ze dne 18. prosince 2003 a aktualizován sděleními č. 534/2006 Sb. ze dne 27. listopadu 2006, č. 394/2010 Sb. ze dne 14. prosince 2010, č. 167/2011 Sb. ze dne 13. června 2011, č. 361/2011 Sb. ze dne 22. listopadu 2011, č. 164/2012 Sb. ze dne 18. května 2012, č. 114/2014 Sb. ze dne 17. června 2014, č. 322/2014  Sb. ze dne 17. prosince 2014 a č. 420/2016 Sb. ze dne 14. prosince 2016.

Číselník zemí obsahuje údaje o samostatných státech a závislých územích světa, pro jejichž souhrnné označení je použit obecnější pojem "země".

Číselník zemí je vypracován na bázi mezinárodní normy ISO 3166-1, kterou vydává Mezinárodní organizace pro normalizaci (International Organization for Standardization – ISO). České názvy zemí jsou přebírány dle doporučení Názvoslovné komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

Každá položka Číselníku zemí obsahuje základní oficiální identifikační údaje dané země, kterými jsou:

Trojmístný numerický kód (N-3)
kód v rozmezí hodnot 000 až 899 je jednotlivým zemím přidělovaný organizací ISO podle daných pravidel a je jednoznačný.

Dvoumístný alfabetický kód (A-2)
kód, který je kombinací dvou písmen latinské 26písmenné abecedy (bez diakritických znamének) v rozsahu AA až ZZ, je přidělovaný organizací ISO jednotlivým zemím podle daných pravidel.

Trojmístný alfabetický kód (A-3)
kód, který je kombinací tří písmen latinské 26písmenné abecedy (bez diakritických znamének) v rozsahu AAA až ZZZ, je přidělovaný organizací ISO jednotlivým zemím podle daných pravidel.

Plný český název
oficiální překlad plného anglického názvu země.

Zkrácený český název
oficiální překlad zkráceného anglického názvu země.

Plný anglický název
plný úřední název země v anglickém jazyce tak, jak byl dotyčnou zemí sdělen generálnímu sekretáři OSN. Je přebírán z normy ISO 3166-1.

Zkrácený anglický název
zkrácený úřední název země v anglickém jazyce tak, jak byl dotyčnou zemí sdělen generálnímu sekretáři OSN. Je přebírán z normy ISO 3166-1. Pokud nebyl zkrácený úřední název sdělen, užívá se zde rovněž plný název.

 

  • Sdělení ČSÚ ze dne 14. prosince 2016 o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM)
  • Sdělení ČSÚ ze dne 17. prosince 2014 o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM)
  • Sdělení ČSÚ ze dne 17. června 2014 o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM)
  • Číselník zemí